Onze privacy policy en legal notice lees je hier.

Derde Staten Generaal van de pleziervaart

01/02/2018

Tijdens de voorgaande Belgian Boat Show gaven François Bellot, minister van Mobiliteit en Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee, het startschot gegeven voor de tweede fase in de hervorming van de pleziervaartwetgeving.

Naast een publieksbevraging, waarop massaal reactie kwam, en de verdere uitwerking van voorstelen door het federaal Overlegplatform Pleziervaart en hun diverse thematische werkgroepen, zijn meerder overheidsdiensten met een enorm pakket aan gegevens aan de slag gegaan.

Derde Staten Generaal van de pleziervaart

Zaterdag 10 februari om 15uur

15u00-15u15 Christophe Coseyns, Head of Belgian Boat Show:  verwelkoming

15u15-15u30 Romina Vanhooren, adjunct-directeur Noordzee: presentatie van het wetsvoorstel voor de wijziging van de wetgeving op de pleziervaart door Mevr. Vanhooren is verbonden aan het kabinet van Philippe De Backer, staatssecretaris  voor de  Noordzee

15u30-15u45 Peter Claeyssens, Voorzitter Federaal Overlegplatform Pleziervaart: Duiding bij de werkzaamheden van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart.

Hiermee wensen de overheidsdiensten de pleziervaarder tijdig te informeren over de aanpassingen in de wet.  Het wetsvoorstel zal immers voorgelegd worden aan de ministerraad tegen eind maart om tegen deze zomer in werking te kunnen treden.

Indien u graag aanwezig bent kunt is zich registreren via deze link tegen uiterlijk 07/02/2017.

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer