Onze privacy policy en legal notice lees je hier.

Hervorming pleziervaartwetgeving in laatste rechte lijn

11/02/2018
De hervorming van de pleziervaart zit in de laatste rechte lijn en moet tegen de zomer rond zijn.” Dat liet Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) op de Belgian Boat Show bekend maken, de jaarlijkse hoogmis voor de pleziervaart in ons land. De pleziervaart is booming business en populair in ons land, maar de regels zijn hopeloos verouderd. Met moderne regels wil De Backer onze Noordzee nog meer promoten als topbestemming voor recreatie en watersport”. De staatssecretaris is kitesurfer.

Reglementen actualiseren

De pleziervaart in ons land is populair. Zowel op de binnenwateren als op zee worden er elk jaar meer vaartuigen ingeschreven. Maar de huidige regels voor de pleziervaart zijn hopeloos verouderd en dateren soms zelfs uit de jaren '50 en ’60. De regels moeten opgezocht worden in maar liefst 7 wetten, 15 koninklijke besluiten en 5 ministeriële besluiten die niet op mekaar zijn afgestemd. De Backer kondigde daarom vorig jaar een herziening aan van de wetgeving en dat in nauw overleg met de sector en alle betrokkenen.

Romina Vanhooren, de adjunct-directeur van de Noordzee lichtte het lange traject die naar een reeks voorstellen toe. Het Federaal Overleg Platform dat met diverse werkgroepen een analyse maakte van de praktische situatie in vergelijking met een veilige en haalbare pleziervaarttoekomst. Daarnaast kwamen er 1.659 reacties op de vraag van de Staatssecretaris over de nieuwe reglementen die hij vorig jaar op de Belgian Boat Show lanceerde.

“Dat is een teken dat de pleziervaart leeft in ons land en onze Noordzee gekoesterd wordt door heel wat mensen. Ik wil de regels dan ook vereenvoudigen om de Noordzee, één van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld, veiliger te maken.” Vindt De Backer.

Enkele opvallende topics

Superjachten, jachten langer dan 24 meter, zullen onder Belgische vlag kunnen ingeschreven worden zodat ze niet meer naar het buitenland moeten trekken om het statuut van pleziervaartuig te kunnen bekomen.

Vanaf 2019 krijgen alle vaartuigen ook dezelfde uniforme registratie. Er komt dus een einde aan de vaak omslachtige dubbele registratie om met je boot zowel op de binnenwateren als op zee te mogen varen.

Nog een nieuwigheid is dat een pleziervaartuig zal ingeschreven kunnen worden als demonstratievaartuig met aangepaste verzekering. Handelaars in pleziervaartuigen zijn hiervoor al lang vragende partij omdat er dan testvaarten kunnen gemaakt worden met potentiële klanten terwijl het vaartuig en de klanten goed verzekerd zullen zijn.

Als commercieel vaartuig wil men de jachten die onder het BTW-stelsel zijn ingeschreven – dus in een zakelijke rechtspersoonlijkheid worden geregistreerd – gaan beschouwen. Voor vaartuigen met de zg Commerciële Vlaggenbrief wil met de kwalificaties van de schipper tot niveau yachtman herleiden.

Werkgroepen analyseren permanent de stof die de pleziervaarders moeten beheersen om aan het examen voor het Beperkt of Algemeen Stuurbrevet en yachtman of yachtnavigator te kunnen deelnemen.

Ook de vaargebieden zijn geherdefinieerd net als de verplichte veiligheidsuitrusting.

De voorstellen gaan nu langs het parlement, de regering om vervolgens bij de Raad van State te passeren.

Romina Vanhooren beloofde om de huidige stand van zaken publiek te maken. Ze deed ook een oproep aan de diverse watersport en pleziervaart gerelateerde organisaties om deel te nemen aan de visieontwikkeling over de Noordzee en de diverse milieuprojecten die de staatssecretaris heeft gelanceerd om de natuurkwaliteit van de Noordzee te bewaken.

Peter Claeyssens de Voorzitter Federaal Overlegplatform Pleziervaart benadrukte dat er nog een grote rol voor het FOP is weggelegd. Het is een effectief werkende draaischijf waar alle belanghebbenden van de pleziervaart samen met de overheid hun inbreng hebben.

Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer